Om Fishmemo

Fishmemo.com er en tjeneste som kun krever tilgang til en nettleser for å benyttes, og som er laget for å håndtere obligatoriske fangstrapporter knyttet til turistfiske. Tjenesten er laget for å være enkel i bruk, og være til nytte for både gjesten som leier båt og selskapet som eier den.

Foretak som leier ut båter benyttet til kommersiell fiske, kan benytte de enkle verktøyene i Fishmemo for å knytte sammen en av båtene sine med en hvilken som helst fishmemo-bruker for så lenge vedkommende benytter båten.

 

Fishmemo.com knytter sammen båtens eier med fisketuristen

Tjenesten er gratis for sluttbrukeren og krever kun at man lager en gratis bruker her på fishmemo.com

Fishmemo for foretak

Benytt Fishmemo du også, så får du registrert alle dine fartøy hos oss og vil være klar for bruke systemet i løpet av kort tid.

Hva ligger i tjenesten?

Fishmemo er en tjeneste for båteiere i Norge som leier ut båter til internasjonale gjester til fiskeformål.

For deg som er gjest hos en camp som benytter Fishmemo, er alt du trenger en gratis brukerprofil på fishmemo.com, så er du i gang i løpet av minutter. Etter hver fisketur trenger du bare å logge inn her for å få tilgang til et enkelt skjema som registrerer fangsten din.

Dette er forskriften

Foreskriften lyder:

Virksomheter som er registrert i Fiskeridirektoratets register over turistfiskevirksomheter skal rapportere til Fiskeridirektoratet om kundenes fangster av følgende arter:

  1. Torsk
  2. Kveite
  3. Sei
  4. Uer
  5. Steinbit

Fangstene skal rapporteres som antall fisk per art, per fartøy og per fisketur fordelt på fangstdato. Rapporteringen skal inkludere fisk som er fanget men som ikke tas med til land. Også fisketurer uten fangst av de nevnte arter skal rapporteres (nullfangst).

Fishmemo knytter sammen båt, fisker og fangstrapporter, og sørger for at alle rapporter kommer frem til Fiskeridirektoratet.

Som fisketurist som leier båt i Norge, er Fishmemo et alternativ for å håndtere fangstrapporter knyttet til båten du har leid og foretaket du har leid den av. Du bestemmer selv hvem som har tilgang til din profil, og dine lagrede data blir ikke delt med noen. Under finner du noen nyttige lenker

nb_NONorsk bokmål